Adviseur verantwoordelijk voor niet meeverzekeren heftrucks

Bron: http://amweb.nl/news-1218322/rechtbank-tussenpersoon-moet-zakelijke-klant-ook-werkplaats-bezoeken

Een assurantietussenpersoon die een zakelijke klant adviseert kan niet volstaan met een bezoek aan het kantoor van de klant. Van een specialist mag verwacht worden dat hij ook de werkplaats bezoekt. Dat zegt Rechtbank Gelderland in een zaak van een timmerbedrijf tegen Rabobank en Interpolis waarbij Rabobank verzuimde om de vorkheftrucks van het timmerbedrijf te verzekeren.

De klant heeft een timmerbedrijf en zich begin januari 2015 tegen aansprakelijkheid verzekerd bij Interpolis, via de Rabobank. De polis bevat een uitsluiting: niet verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade die door of met een motorrijtuig of luchtvaartuig is veroorzaakt, en schade die door of met een gemotoriseerd vaartuig aan zaken is veroorzaakt.

Schade
Vervolgens ontstaat er een ongeluk door een incident met een vorkheftruck. Het timmerbedrijf wordt aansprakelijk gesteld voor de geleden en nog te lijden schade en meldt dit bij Interpolis. Maar de vorkheftruck was niet verzekerd, zo meldt de verzekeraar. De klant stapt daarop naar de rechter.

Gefaald
De rechter oordeelt dat de klant niet bij Interpolis moet zijn, de uitsluiting was immers duidelijk. Maar de Rabobank heeft wel gefaald vindt de rechtbank. Een specialist van de Rabobank heeft in 2014 het timmerbedrijf bezocht op de kantoorlocatie. De werkplaats van de klant was kort daarvoor verhuisd naar een ander adres. Maar daar is de specialist niet geweest.

Aanwezig
De klant stelt dat zij sinds het bestaan van haar bedrijf beschikt over twee vorkheftrucks die altijd op het bedrijf aanwezig zijn. Rabobank heeft verklaard deze vorkheftrucks tijdens de bezoeken niet te hebben waargenomen en ook niet op de hoogte te zijn geweest van de aanwezigheid hiervan. Zou zij wel op de hoogte zijn geweest van de aanwezigheid van de vorkheftrucks dat zou zij een WAM- of werkmaterieelverzekering hebben geadviseerd.

Rondgang
Naar het oordeel van de rechtbank had Rabobank als assurantietussenpersoon redelijkerwijs ermee bekend behoren te zijn dat de klant twee vorkheftrucks gebruikte op haar bedrijfsterrein. “Bij een rondgang op het bedrijf van de klant, hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam assurantietussenpersoon verwacht mag worden, gelet ook op de aard en de omvang van het bedrijf, zou de aanwezigheid van de vorkheftrucks zichtbaar moeten zijn geweest.”

Rekening en risico
Dat de specialist de werkplaats niet heeft bezocht is een omstandigheid die voor rekening en risico van Rabobank dient te komen vindt de rechtbank. “Van een redelijk handelend en bekwaam assurantietussenpersoon mag verwacht worden dat zij zich op de hoogte stelt van het bedrijf. In dit geval behoort daartoe zeker ook de werkplaats, nu daar de kern van haar activiteiten plaatsvindt. Het had dan ook van de specialist verwacht mogen worden dat hij ook de werkplaats bezocht zou hebben.”

De rechtbank oordeelt dat Rabobank aansprakelijk is voor de schade die de klant heeft geleden en nog zal lijden en veroordeelt Rabobank in de proceskosten.