2016, het recordjaar in heftruckongevallen met een dodelijke afloop?

Elk jaar zijn er in het Nederlandse bedrijfsleven ongeveer 1700 slachtoffers door heftruckongevallen te betreuren. Onder dit aantal zijn er jaarlijks zeven slachtoffers met een dodelijke afloop. Er wordt al jaren geprobeerd om het aantal arbeidsongevallen met de heftruck door allerlei veiligheidscampagnes te verlagen. Toch blijkt dit niet het gewenste effect te hebben. In 2016 vielen er in de eerste 7 maanden van het jaar in Nederland al 7 dodelijke slachtoffers bij een heftruckongeval. Blijft het hierbij of gaat 2016 het gemiddelde aantal dodelijke slachtoffers overstijgen?

BEWUSTWORDING CREËREN VAN DE GEVAREN VAN HET WERKEN MET EEN HEFTRUCK

De heftruck is een zwaar voertuig waarmee zware grote ladingen vervoerd wordt. Vaak wordt hiermee door smalle paden met stellingen in magazijnen mee gereden, terwijl andere medewerkers in het magazijn aan het werk zijn. De kans op een ongeval of aanrijding is hierdoor erg groot. Aanrijdingen met een voetganger, te zware lading die van de heftruck valt en een voorbijganger raakt of de lading is zo zwaar dat deze de heftruck doet kantelen zijn risico’s die in hoge mate aanwezig zijn. Het is dan ook belangrijk dat zowel bestuurders van heftrucks als voetgangers de gevaren van een heftruck met lading kennen en weten welke maatregelen zij moeten nemen om deze risico’s te minimaliseren.

GOEDE OPLEIDING VAN HEFTRUCKCHAUFFEURS

Uiteindelijk is de heftruckchauffeur degene die de heftruck bestuurt en moet in staat zijn om de heftruck veilig te kunnen bedienen. Veel heftruckongevallen worden veroorzaakt door een rijvaardigheid die te wensen over laat. Een heftruckcertificaat zorgt ervoor dat bestuurders opgeleid zijn hoe zij veilig dienen te werken met een heftruck. Een magazijn waar veiligheid op de eerste plaats staat leidt niet alleen tot minder ongevallen, maar ook tot een magazijn waar efficiënter wordt gewerkt.

Zorg dus ook dat uw medewerkers veilig hun werk kunnen uitvoeren door hen bewust te maken van de veiligheidsrisico’s die er zijn en medewerkers op te leiden als zij een heftruck moeten besturen.

Hieronder vindt u een infographic met een aantal feiten en cijfers over heftruckongevallen met een dodelijke afloop, de meest voorkomende ongevallen met een heftruck, en hoe u een heftruck ongeval kunt voorkomen.

2016, het recordjaar in heftruckongevallen met een dodelijke afloop?
2016, het recordjaar in heftruckongevallen met een dodelijke afloop?, een infographic van Heftruck Nederland